vrijdag, juni 14, 2024

Het Tiels Mannenkoor

Het Tiels Mannenkoor is opgericht in november 1992. Bij de oprichting werd gestart met 24 zangers. Inmiddels is het koor gegroeid tot een kleine 60 leden, met een voor mannenkoren vrij lage gemiddelde leeftijd.

Het koor heeft in de achter ons liggende jaren een goede naamsbekendheid opgebouwd in Tiel, in de regio en daarbuiten. Het neemt zijn sociale functie serieus. Dat komt tot uiting in optredens in o.a verzorgingshuizen. De goede naamsbekendheid is verder voor een belangrijk deel te danken aan het enthousiasme en de inzet van mede-oprichter Aad Koolen, die als dirigent het koor gedurende de eerste tien jaren heeft geleid. 

Het koor heeft een uitgebreid repertoire van volksliedjes, romantische liederen in verschillende talen en liederen voor bepaalde gelegenheden. Er staan ook meerdere klassieke nummers op het repertoire. In de maand december wordt meegewerkt aan kerstzangavonden. 

Succesvolle optredens waren o.a. de twee concerten met het Russische koor ROZHDESTVO uit St. Petersburg en het jubileumconcert ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan, in 1997, dat in het teken stond van de componist Felix Mendelssohn-Bartholdy. 

Samen met het cabaret/muziek-duo LAKMOES, bestaande uit Nicolette ten Bosch en Koen Franse, heeft het koor een drietal voorstellingen verzorgd in het Heerenlogement te Beusichem, het Parktheater in Alphen aan de Rijn en Schouwburg Agnietenhof in Tiel. 

In 2002 bestond het koor tien jaar. In het kader van een culturele uitwisseling was er toen een Frans orkest uit Goussainville bij Parijs te gast bij de leden van het Tiels Mannenkoor. Dat orkest werkte ook mee aan de geslaagde jubileumavond op 2 november 2002, met als thema Een rondje Europa, waaraan eveneens het Ladies Barbershop Quartet, Harvey's Angels, met succes haar medewerking verleende.

Van september 2002 tot maart 2007 was de muzikale leiding van het koor in handen van dirigent Henk Heins uit Dodewaard. Hij heeft het koor in vijf jaar naar duidelijk betere prestaties geleid, o.a. met klassieke werken van Francis Poulenc.

In 2003 bestond het Koninklijk Nederlands Zangers Verbond 150 jaar. Ter gelegenheid daarvan was een Nationaal Mannenkoorfestival georganiseerd in Zutphen. Het Tiels Mannenkoor behaalde daar een eerste prijs en mocht zich daarmee in categorie C rekenen tot de beste Mannenkoren van Nederland. 

Op 21 oktober 2006 nam het Tiels Mannenkoor deel aan het KNZV-Midden Nederland concours in Dronten. Voor het eerst werd gezongen in de categorie B en daarin werd een eerste prijs behaald. Een resultaat dat de verwachtingen overtrof.

In 2005 heeft het koor een moeilijk maar ook heel mooi stuk in studie genomen, nl. een Mis, gecomponeerd door Josef Gabriël Rheinberger. Op zaterdag 2 november 2006 werd die Mis, o.l.v. dirigent Henk Heins, uitgevoerd in de Sint Maartenskerk in Tiel. De orgelbegeleiding werd verzorgd dooor Ben Middeldorp. In juni 2007 werd de Mis gezongen in een kerk in Zaltbommel, toen o.l.v. dirigent Michel Berends en weer met orgelbegeleiding van Ben Middeldorp.

Na het vertrek van Henk Heins was de muzikale leiding van het koor een half jaar in handen van interim dirigent Hans van Bergen uit Tiel. Hij heeft met het koor optredens verzorgd in Verzorgingshuis Walstede en bij de opening van de corsoweek. Hans van Bergen heeft het koor voorbereid op het jubileumconcert op 03 november in Schouwburg Agnietenhof in Tiel en trad daar ook op als dirigent. Het Betuws Symfonieorkest en het Ladies Barbershop Quartet de Harvey's Angels verleenden hun medewerking. 

In het voorjaar van 2008 werd voor belangstellende zangers uit Tiel en omgeving een gratis koorscholing georganiseerd. Er was veel belangstelling voor deze koorscholing en na afloop konden een 10-tal heren worden genoteerd als aspirant-lid.

Op 8 november 2007 trad een nieuwe dirigent in functie,  Hij kon meteen beginnen met het instuderen van kerstrepertoire. Het koor verzorgt ieder jaar optredens in de aanloop naar kerst. Zo werd een aantal jaren achtereen meegewerkt aan Buren bij Kaarslicht en aan kerstzangavonden samen met muziekvereniging KTSM of plaatselijke koren in de Sint Maartenskerk in Tiel. in 2011 was er tevens een geslaagd optreden op het concours van de KNZV. Ook werd dat jaar een 5-daagse koorreis naar Berlijn ondernomen. In november 2011 nam het Tiels Mannenkoor afscheid van de dirigent.

In  2010 en 2011 werd opnieuw voor belangstellende zangers uit, nu de Betuwe en Veluwe zoom, een Mannenkoordag in het kader van de Landelijke Mannenkoordag. Vervolgens werd een koorscholing georganiseerd en geselecteerd op kwaliteit van de zangers  Er was veel belangstelling voor de koorscholing en na afloop konden 9 heren worden genoteerd als aspirant-lid. Het koor presenteerde zich hiermee meer als een, hoogstaand, Regionaal koor dan een Tiels koor. De nieuwe, geselecteerde, leden kwamen dan ook uit de wijde omtrek van Tiel: Betuwe en Veluwezoom. Hiermee bewees het Mannenkoor een grote aantrekkinsgkracht te hebben voor (goede) zangers.

In januari 2012 startte Mariette Effing als dirigent van het Tiels Mannenkoor. Met haar bouwt het Tiel Mannenkoor aan een versterking en stevige groei van het koor. Voor informatie wordt verwezen naar De dirigent.

Het jaar 2017 was het Jubileumjaar voor het koor. Het koor bestond 25 jaar. Door middel van optredens in de regio en de organisatie van een Mannendag is geprobeerd uit te dragen hoe leuk het is om samen te zingen. Het jaar werd afgesloten met een Jublieumconcert in een overvolle Sint Maartenskerk voor een zeer enthousiast publiek.

In 2018 werd er wederom een Mannendag georganiseerd. Ook dat jaar een grote opkomst, 26 gasten, met een jongste deelnemer van 11 en een oudste van 85 jaar. De bedoeling van deze Mannendagen is niet de ledenwerving, maar plezier hebben in het samen zingen met een familielid, vriend, kennis of buurman. Door de lage drempel voor deelname is de opkomst uitzonderlijk. De Mannendag is een jaarlijks terugkerende activiteit van het koor. In 2020 waren er zelfs 35 gasten.

In 2019 gaf het koor een concert met het Tiels Madrigaal Koor in een goed bezochte St Maartenskerk.  In hetzelfde jaar hadden de mannen in november een concertreis naar Ieper. Hierbij werd tijdens de herdenking van WO I op verschillende plaatsen gezongen: o.a. op Tiny Cot Cemetary.

 

Ledenportaal