zaterdag, 19 januari 2019

Welkom bij het Tiels Mannenkoor

 

jc23

 

In memoriam Kees Onclin

Maandag 8 oktober hoorden wij het verdrietige bericht dat Kees Onclin is overleden. Toch nog plotseling; niets wees er op dat zijn dood aanstaande was. We mistten zijn markante, statige, grijze voorkomen al enige tijd tijdens repetities op de achterste rij van de bassen. Zijn gezondheidstoestand stond het helaas al langere tijd niet meer toe om wekelijks deel te nemen aan de repetities. Ook vond Kees het jammer niet meer om aanwezig te kunnen zijn tijdens uitvoeringen van ons koor; ons jubileumconcert in 2017 moest hij, jammer genoeg, missen. Wel bleef Kees gedurende het hele bestaan van het koor, ruim 25 jaar lang, trouw lid van het Tiels Mannenkoor. In onze laatste Algemene Ledenvergadering werd hij daarvoor geëerd.

Voordat Kees lid werd zong hij al in het koor van de Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Henk Heins. Kees bracht Henk Heins in contact met ons koor wat ertoe geleid heeft dat Henk Heins onze tweede dirigent werd van het Tiels Mannenkoor.

Wij hebben Kees leren kennen als een bedachtzame man met een groot rechtvaardigheidsgevoel en plichtsbesef. Hele lang tijd zorgde Kees wekelijks dat de repetitieruimte in de Schaepmanstraat in gereedheid werd gebracht. En tot het niet langer kon bleef Kees thuis actief om met behulp van het computerprogramma het repertoire in te studeren. Wij blijven Kees herinneren als een aardige man, stil, bescheiden op de achtergrond, maar niet minder trouw en consciëntieus.

Het doet ons goed om Kees tijdens de afscheidsdienst in de Drumptse kerk een laatste eer te kunnen bewijzen. Wij wensen Erna en zijn familie sterkte met dit verlies.

 

Rouwkaart Kees Onclin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze locatie voor repetities                                  

Stefanusschool, Kinkelenburglaan 4, 4003 TL, TIEL

Parkeren bij de Drumptse Kerk: De Balije 1, 4003GA, Tiel

 

En dit vindt een van onze nieuwe leden er van!

"Sinds een half jaar ben ik bij het Tiels Mannenkoor. Een vriend van mij zat er al bij en was steeds zó enthousiast, dat ik een keer meeging.

Het klikte meteen door de gemoedelijke sfeer en de betrokken manier waarop ik begeleid werd. De mannen maken heel makkelijk contact en ik voelde mij al snel thuis. Er wordt serieus geoefend om iets goeds neer te zetten, waar iedereen trots op kan zijn, ook dat vind ik belangrijk.

De muziekkeuze is heel gevarieerd en iets nieuws of uitdagends wordt niet geschuwd.

Er is veel begrip voor de werkende leden, dat deze minder tijd hebben dan de leden met pensioen en zo worden de taken dan ook verdeeld.

Het koor voelt voor mij als een warme deken, met een binding van muziek en betrokkenheid, maar met ruimte voor de eigen beleving of inbreng ".

 

Wie zijn wij?

Het Tiels Mannenkoor is een koor met een sterke verenigingscultuur. Het koor is opgericht in 1992 en telt ruim 50 mannen. Plezier in het samen zingen staat voorop, waarbij de mannen hechten aan een goede kwaliteit van de zang. Daarnaast zijn de kameraadschappelijke sfeer en de sociale band binnen het koor zeer sterke punten. A capella 4-stemmig repertoire is de specialiteit van het koor. Daarnaast zingen we met begeleiding van piano of orgel. Het koor heeft een breed repertoire dat gaat van klassiek tot licht, van klassieke tot hedendaagse componisten. Onze dirigent is de landelijk bekende dirigent, Mariette Effing. Zij is een vakvrouw die polijst aan de klank van de 4 stemgroepen. Daarbij wordt ook de scholing van de stem nadrukkelijk opgepakt tijdens de repetities en speciale bijeenkomsten. Nieuwe leden verbazen zich over de kwaliteiten van het koor. Menigeen slaakt na aanmelding de kreet: “dat had ik járen eerder moeten doen”. Nieuwe leden krijgen een gratis koorscholing aangeboden. Uit de praktijk blijkt dat geoefende zangers zeker aan hun trekken komen en aspirant zangers snel worden opgeleid. Het koor repeteert in Tiel op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 in de Stefanusschool aan de Kinkelenburglaan 4 te Tiel. U bent welkom om eens te komen luisteren of zingen (zie tielsmannenkoor.nl).

 

Who are we?

 The Tiel Male Choir is a secular group with a strong social culture. Founded in 1992 and consisting of approximately 50 singers, the members come mainly from the South Veluwe and the Rivers Region in central Holland. The choir has a regional character and the men value singing good songs together with enthusiasm and enjoyment. In the region the choir is well known for its repertoire and quality and this is the main reason why they are invited by other good choirs and orchestras to perform together in concerts. Their speciality is a TTBB capella repertoire. Their conductor Mariette Effing (http://www.koorenzo.nl/), as a true craftswoman and she polishes the sound of the men with endless patience. Janine Waardenburg is their tutor for singing technique, and she works every week with a part of the choir. Both are graduate master choral conductors. The repertoire chosen by the music committee is broad: from classical to light/modern and in many languages with tonight’s performance following that pattern. Weekly rehearsals are from 20:00 to 22:00 with Mariette and after the rehearsal, there is the opportunity to have a snack and a drink and possibly some additional musical "afterglow". This “afterglow” is as important to the men as the repertoire they sing.
New members are closely supervised. A voice test by the conductor gives guidance on the possibilities. Also, a free choral training of six classes are offered, which support members who are also active. Through the use of a personal coach new members become at home in our choir. Practice shows that experienced singers certainly get their money. But inexperienced singers quickly find their way.


 

    Ledenportaal