maandag, april 24, 2017

Welkom bij het Tiels Mannenkoor

Onze locatie

Stefanusschool, Kinkelenburglaan 4, 4003 TL, TIEL

Parkeren bij de Drumptse Kerk: De Balije 1, 4003GA, Tiel

 

En dit vindt een van onze nieuwe leden er van!

"Sinds een half jaar ben ik bij het Tiels Mannenkoor. Een vriend van mij zat er al bij en was steeds zó enthousiast, dat ik een keer meeging.

Het klikte meteen door de gemoedelijke sfeer en de betrokken manier waarop ik begeleid werd. De mannen maken heel makkelijk contact en ik voelde mij al snel thuis. Er wordt serieus geoefend om iets goeds neer te zetten, waar iedereen trots op kan zijn, ook dat vind ik belangrijk.

De muziekkeuze is heel gevarieerd en iets nieuws of uitdagends wordt niet geschuwd.

Er is veel begrip voor de werkende leden, dat deze minder tijd hebben dan de leden met pensioen en zo worden de taken dan ook verdeeld.

Het koor voelt voor mij als een warme deken, met een binding van muziek en betrokkenheid, maar met ruimte voor de eigen beleving of inbreng ".

 

Wie zijn wij?

Het Tiels Mannenkoor is een koor met een sterke verenigingscultuur. Het koor is opgericht in 1992 en telt ruim 50 mannen. Plezier in het samen zingen staat voorop, waarbij de mannen hechten aan een goede kwaliteit van de zang. Daarnaast zijn de kameraadschappelijke sfeer en de sociale band binnen het koor zeer sterke punten. A capella 4-stemmig repertoire is de specialiteit van het koor. Daarnaast zingen we met begeleiding van piano of orgel. Het koor heeft een breed repertoire dat gaat van klassiek tot licht, van klassieke tot hedendaagse componisten. Onze dirigent is de landelijk bekende dirigent, Mariette Effing. Zij is een vakvrouw die polijst aan de klank van de 4 stemgroepen. Daarbij wordt ook de scholing van de stem nadrukkelijk opgepakt tijdens de repetities en speciale bijeenkomsten. Nieuwe leden verbazen zich over de kwaliteiten van het koor. Menigeen slaakt na aanmelding de kreet: “dat had ik járen eerder moeten doen”. Nieuwe leden krijgen een gratis koorscholing aangeboden. Uit de praktijk blijkt dat geoefende zangers zeker aan hun trekken komen en aspirant zangers snel worden opgeleid. Het koor repeteert in Tiel op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 in de Stefanusschool aan de Kinkelenburglaan 4 te Tiel. U bent welkom om eens te komen luisteren of zingen (zie tielsmannenkoor.nl).

Who are we?

 The Tiel Male Choir is a secular group with a strong social culture. Founded in 1992 and consisting of approximately 50 singers, the members come mainly from the South Veluwe and the Rivers Region in central Holland. The choir has a regional character and the men value singing good songs together with enthusiasm and enjoyment. In the region the choir is well known for its repertoire and quality and this is the main reason why they are invited by other good choirs and orchestras to perform together in concerts. Their speciality is a TTBB capella repertoire. Their conductor Mariette Effing (http://www.koorenzo.nl/), as a true craftswoman and she polishes the sound of the men with endless patience. Janine Waardenburg is their tutor for singing technique, and she works every week with a part of the choir. Both are graduate master choral conductors. The repertoire chosen by the music committee is broad: from classical to light/modern and in many languages with tonight’s performance following that pattern. Weekly rehearsals are from 20:00 to 22:00 with Mariette and after the rehearsal, there is the opportunity to have a snack and a drink and possibly some additional musical "afterglow". This “afterglow” is as important to the men as the repertoire they sing.
New members are closely supervised. A voice test by the conductor gives guidance on the possibilities. Also, a free choral training of six classes are offered, which support members who are also active. Through the use of a personal coach new members become at home in our choir. Practice shows that experienced singers certainly get their money. But inexperienced singers quickly find their way.


 

  • Zingen is gezond
  • In memoriam Jaap de Roos

Zingen is gezond

 

 

Read More

Foto Jaap de Roos

Op 29 december jl., stierf Jaap de Roos in het Utrechts Medisch Centrum. Daarmee ontviel ons een geliefd lid van het Tiels Mannenkoor.

Jaap was nog maar vrij recent lid van ons koor; in april 2013 heeft hij, als gevolg van verhuizing naar Tiel, zich bij ons aangemeld. Wij waren erg blij met zijn komst, vooral omdat hij de destijds erg verzwakte stemgroep van de 1ste tenoren kwam versterken.

Toch lijkt het of Jaap langer lid is geweest van ons koor. Dat komt ongetwijfeld door de persoon die hij was, zijn opgewektheid en positieve instelling. Hij genoot zichtbaar van het zingen en deel uitmaken van een mannenkoor. Het laatste jaar was hij nog actief als lid van de Muziekcommissie.

Jaap heeft een zwaar laatste jaar gehad. Hij werd geplaagd door problemen met zijn gezondheid. Zo kon hij aanvankelijk moeilijk lang staan, maar dat probleem tackelde hij zelf door een strijkkruk mee te brengen. Dat maakte dat zijn plek, op de eerste rij bij de 1ste tenoren, een voor allen vertrouwde plek werd. De laatste maanden kon hij zelf niet meer naar de repetities komen en haalde Bart hem trouw op. Totdat ook dat ophield door opname in het UMC. Tot op het laatste moment onderhield Jaap warme contacten met het koor en omgekeerd.

In gedachten zijn wij bij Jaap’s vrouw en familie en wensen hen sterkte en kracht om dit verlies te kunnen dragen. Ook wij zullen Jaap erg missen.

Read More

Ledenportaal