woensdag, mei 24, 2017

Welkom bij het Tiels Mannenkoor

Onze locatie

Stefanusschool, Kinkelenburglaan 4, 4003 TL, TIEL

Parkeren bij de Drumptse Kerk: De Balije 1, 4003GA, Tiel

 

En dit vindt een van onze nieuwe leden er van!

"Sinds een half jaar ben ik bij het Tiels Mannenkoor. Een vriend van mij zat er al bij en was steeds zó enthousiast, dat ik een keer meeging.

Het klikte meteen door de gemoedelijke sfeer en de betrokken manier waarop ik begeleid werd. De mannen maken heel makkelijk contact en ik voelde mij al snel thuis. Er wordt serieus geoefend om iets goeds neer te zetten, waar iedereen trots op kan zijn, ook dat vind ik belangrijk.

De muziekkeuze is heel gevarieerd en iets nieuws of uitdagends wordt niet geschuwd.

Er is veel begrip voor de werkende leden, dat deze minder tijd hebben dan de leden met pensioen en zo worden de taken dan ook verdeeld.

Het koor voelt voor mij als een warme deken, met een binding van muziek en betrokkenheid, maar met ruimte voor de eigen beleving of inbreng ".

 

Wie zijn wij?

Het Tiels Mannenkoor is een koor met een sterke verenigingscultuur. Het koor is opgericht in 1992 en telt ruim 50 mannen. Plezier in het samen zingen staat voorop, waarbij de mannen hechten aan een goede kwaliteit van de zang. Daarnaast zijn de kameraadschappelijke sfeer en de sociale band binnen het koor zeer sterke punten. A capella 4-stemmig repertoire is de specialiteit van het koor. Daarnaast zingen we met begeleiding van piano of orgel. Het koor heeft een breed repertoire dat gaat van klassiek tot licht, van klassieke tot hedendaagse componisten. Onze dirigent is de landelijk bekende dirigent, Mariette Effing. Zij is een vakvrouw die polijst aan de klank van de 4 stemgroepen. Daarbij wordt ook de scholing van de stem nadrukkelijk opgepakt tijdens de repetities en speciale bijeenkomsten. Nieuwe leden verbazen zich over de kwaliteiten van het koor. Menigeen slaakt na aanmelding de kreet: “dat had ik járen eerder moeten doen”. Nieuwe leden krijgen een gratis koorscholing aangeboden. Uit de praktijk blijkt dat geoefende zangers zeker aan hun trekken komen en aspirant zangers snel worden opgeleid. Het koor repeteert in Tiel op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 in de Stefanusschool aan de Kinkelenburglaan 4 te Tiel. U bent welkom om eens te komen luisteren of zingen (zie tielsmannenkoor.nl).

 

Who are we?

 The Tiel Male Choir is a secular group with a strong social culture. Founded in 1992 and consisting of approximately 50 singers, the members come mainly from the South Veluwe and the Rivers Region in central Holland. The choir has a regional character and the men value singing good songs together with enthusiasm and enjoyment. In the region the choir is well known for its repertoire and quality and this is the main reason why they are invited by other good choirs and orchestras to perform together in concerts. Their speciality is a TTBB capella repertoire. Their conductor Mariette Effing (http://www.koorenzo.nl/), as a true craftswoman and she polishes the sound of the men with endless patience. Janine Waardenburg is their tutor for singing technique, and she works every week with a part of the choir. Both are graduate master choral conductors. The repertoire chosen by the music committee is broad: from classical to light/modern and in many languages with tonight’s performance following that pattern. Weekly rehearsals are from 20:00 to 22:00 with Mariette and after the rehearsal, there is the opportunity to have a snack and a drink and possibly some additional musical "afterglow". This “afterglow” is as important to the men as the repertoire they sing.
New members are closely supervised. A voice test by the conductor gives guidance on the possibilities. Also, a free choral training of six classes are offered, which support members who are also active. Through the use of a personal coach new members become at home in our choir. Practice shows that experienced singers certainly get their money. But inexperienced singers quickly find their way.


 

  • In memoriam Harry Noteboom

Harry Noteboom

Op 28 april 2017 is ons rustend lid Harry Noteboom overleden op de leeftijd van 87 jaar. Harry is geboren in Tjandjoer in voormalig Nederlands-Indië. Hij heeft daar tijdens de tweede wereldoorlog in een Jappenkamp gezeten en gelukkig de verschrikkingen overleefd. Zijn vader heeft de oorlog niet overleefd.
Na de oorlog, met zijn moeder en zuster, is Harry teruggekomen naar Nederland. Hij heeft in Amsterdam de HBS doorlopen. Hierna heeft Harry Tropische Landbouw gestudeerd aan de Landbouwhogeschool in Wageningen.
Hij heeft in Nederland voor diverse levensmiddelenconcerns gewerkt waarvan wij alleen “De Betuwe” periode kennen.
Mede door, ons inmiddels overleden lid, Maarten Wilschut is Harry in nov. 1998 lid geworden van ons Tiels Mannenkoor waarbij hij met veel enthousiasme heeft gezongen als eerste tenor.
Ondanks de tegenslagen van de oorlogsjaren en het persoonlijk verlies zijn vrouw Anneke, zoon Bert en dochter Sophie, was Harry een opgewekte man met belangstelling voor muziek en cultuur. Ook had hij een warme belangstelling voor het wel en wee van zijn mede koorleden.
Voor het koor was hij altijd bereid mee te denken en te werken bij activiteiten naast het zingen. Zo regelde hij, via de Lionsclub Tiel, o.a. het draaiorgel bij de ontvangst van het orkest uit Goussainville (Frankrijk) dat bij ons op bezoek kwam voor ons 10-jarig jubileumconcert in november 2002.
Kort na zijn verhuizing, naar de Dr. Asjeslaan in Tiel, kreeg Harry een herseninfarct en was niet meer instaat mee te zingen. Toen hij daarvan herstelde heeft hij nog even geprobeerd om mee te doen, maar dat was te belastend. Harry werd rustend lid en bleef een grote fan van ons koor. Samen met zijn vriendin Atti, was hij een trouw bezoeker van onze optredens.
Tijdens de afscheidsdienst, op 4 mei in de kerk in Drumpt, hebben we een muzikale afscheidsgroet mogen brengen. We zullen aan Harry blijven denken als een goed mens die midden in het leven stond, met een brede en warme belangstelling voor anderen.
We wensen de kinderen, kleinkinderen, Atti en familie veel sterkte de komende tijd bij het verwerken van dit verlies.

Read More

Ledenportaal